Aussie Action's Mandor

Uppflyttad till LK2 Godkänd Appell sök uppflyttad till klass 2 i freestyle
Avliden i cancer 6 år gammal

SE uch EE uch C.I.B Estoniaw-10 TJH (FM) LP I Aussie Action's Moritz

LP I LP II Aussie Action's Mirra

Freestyle I och II 

2:a ungdoms SM i freestyle 4:a i Lydnads SM för ungdomar 

BSL I Aussie Action's Mirack

TJH (FM) Aussie Action's Milo "Rex" TJH (FM) Aussie Action's Milo "Rex"
Aussie Action's My Best Friend Aussie Action's My Best Friend

Isak och Jazza